Topograficzne porządki najwyższych wierzchołków mezoregionów Sudetów.

ostatnia aktualizacja wpisu: 2020-07-31

Już jakiś czas temu, zauważyłem na warstwicach map topograficznych, że niektóre szczyty zaliczane do Koron wcale nie są tymi najwyższymi w mezoregionach. Zacząłem wgryzać się dokładnie w mapy i dostępne informacje szukając tych fizycznie najwyższych wierzchołków.

Ten wpis, na bieżąco aktualizowany o ciągle nadchodzące nowe informacje, zbiera w jednym miejscu dotychczasowe rezultaty poszukiwań.

 


Góry Kaczawskie

 • powszechnie uznawaną najwyższą górą w Górach Kaczawskich (i reprezentowaną w Koronach górskich) jest Skopiec (50°56′39.7″N 15°53′05.8″E).
 • wg wysokości i warstwic podawanych na mapie topograficznej geoportalu wynika:
  • góra Baraniec 720,3m n.p.m. (50°56’27.0″N, 15°53’03.4″E) wierzchołek położony 400 metrów na południe od góry Skopiec jest od niego wg mapy 2 metry wyższy
  • góra Folwarczna 720m n.p.m. (50°56’37.4″N, 15°52’21.8″E) wierzchołek położony 850 metrów na zachód od góry Skopiec jest od niego wg mapy 2 metry wyższy (według warstwic). Góra ta na mapie została błędnie oznaczona jako Maślak.

 

 • Moje pomiary wysokościomierzem barometrycznym tych trzech szczytów zrobione 4 maja 2014 wykazały, że najwyższą w Górach Kaczawskich jest Folwarczna. Wyniki względnej różnicy wysokości pomiędzy nimi wyniosły:
  • Baraniec: +1 metr wysokości więcej niż Skopiec.
  • Folwarczna: +5 metrów wysokości więcej niż Skopiec
 • analiza zakupionych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej numerycznych map wysokościowych wykazała, że wysokości tych szczytów w ich najwyższym punkcie są następujące:

Folwarczna: 722.91m n.p.m. (50°56’37.8″N, 15°52’22.3″E)

Skopiec: 720.48m n.p.m. (50°56’38.3″N, 15°53’04.8″E)

Baraniec: 719.86m n.p.m. (50°56’27.0″N, 15°53’03.8″E)

 • Dodatkowo udostępniony na geoportalu w 2019 roku odczyt z map wysokościowych pozwala określić najwyższy punkt czwartego wzgórza Gór Kaczawskich – Okole. Odczytana wysokość wyniosła 722,79m n.p.m. (50°58’51.0″N, 15°49’02.1″E)
 • W lipcu 2020 roku udostępniono darmowe dane pomiarowe NMT. Wynika z nich, że skałka na Okolu została błednie sklasyfikowana,w związku z czym jej wysokość nie była brana pod uwagę. Najwyższy punkt tej skałki (50°58’50.5″N, 15°49’04.5″E), wynosi 725.13m n.p.m. !

Tak więc najwyższym punktem w Górach Kaczawskich jest góra Okole! – 725.1m n.p.m.

 

„Folwarczna” jest nazwą wzgórza wg Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych dostępnego w serwisie geoportal.gov.pl

.


Góry Bardzkie

 • powszechnie uznawaną najwyższą górą w Górach Bardzkich (i reprezentowaną w Koronach górskich)jest Kłodzka Góra (50°27’05.7”N 16°45’11.7”E).
 • wg wysokości i warstwic podawanych na mapie topograficznej geoportalu wynika, że Szeroka Góra 765m n.p.m. (50°27’13.7″N, 16°45’30.6″E) wierzchołek położony 450 metrow na wschód od Kłodzkiej Góry jest od niej wg mapy 3 metry wyższy.

 

 • Moje pomiary z 27 maja 2015 potwierdziły, że Szeroka Góra jest najwyższą w Górach Bardzkich (ze zmierzoną wysokością 766m n.p.m. w najwyższym punkcie), dodatkowo zmierzona wysokość Kłodzkiej Góry wynosi 758m n.p.m.
 • z komentarza otrzymanego od ‚ ingvarek‚ należy dodać, że wysokości powyższych szczytów według Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wynoszą:
  • Kłodzka Góra – 757,1 m n.p.m.
  • Szeroka Góra – 766,1 m n.p.m.
 • analiza zakupionych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej numerycznych map wysokościowych wykazała, że wysokości tych szczytów w ich najwyższym punkcie są następujące:

Kłodzka Góra: 757.07m n.p.m. (50°27’06.0″N, 16°45’11.6″E)

Szeroka Góra: 766.09m n.p.m. (50°27’13.2″N, 16°45’30.5″E)

Dokładność danych numerycznych map wysokościowych wynosi 0.2 metra, dlatego należy uznać, że:

Najwyższym szczytem Gór Bardzkich jest Szeroka Góra.

.


Góry Bystrzyckie

Z racji niejednolitego nazewnictwa na mapach tego rejonu w opisie przyjąłem nazwy: Jagodna (wierzchołki północny i południowy) z podaniem ich współrzędnych geograficznych.

 

 • powszechnie uznawaną najwyższą górą w Górach Bardzkich (i reprezentowaną w Koronach górskich) jest Jagodna (wierzchołek południowy) (50°15’08.5”N 16°33’53.2”E).
 • warstwice na mapie topograficznej geoportalu pokazują, że wierzchołek północny wierzchowiny Jagodnej (50°15’39.6″N, 16°33’38.2″E) jest wyższy.

 • Moje pomiary wysokościomierzem barometrycznym zrobione 14 maja 2015 roku wykazały, że wierzchołek północny wierzchowiny Jagodnej jest o 9 metrów wyższy od położonego 1 kilometr dalej wierzchołka południowego.
 • z komentarza otrzymanego od ‚ ingvarek‚ należy dodać, że wysokości powyższych szczytów według Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wynoszą:
  • Jagodna (wierzchołek południowy 50°15’08.5”N 16°33’53.2”E) – 977,7 m n.p.m.
  • Jagodna (wierzchołek północny 50°15’39.6″N, 16°33’38.2″E) – 985,0 m n.p.m.
 • analiza zakupionych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej numerycznych map wysokościowych wykazała, że wysokości tych szczytów w ich najwyższym punkcie są następujące:

Jagodna – wierzchołek północny: 985.23m n.p.m. (50°15’39.8″N, 16°33’37.9″E)

Jagodna – wierzchołek południowy: 977.94m n.p.m. (50°15’09.0″N, 16°33’51.8″E)

 

Dokładność danych numerycznych map wysokościowych wynosi 0.2 metra, dlatego należy uznać, że:

Najwyższym szczytem w Górach Bystrzyckich jest Jagodna (wierzchołek północny 50°15’39.8″N, 16°33’37.9″E) .

.


Góry Złote (Rychlebské hory)

 • powszechnie uznawaną najwyższą górą w Górach Złotych (i reprezentowaną w Koronach górskich) jest Smrk (50°13’46.4″N, 17°02’02.2″E).
 • Travná hora 1128,4m n.p.m. (50°13’7.0″N, 17°0’56.2″E) wierzchołek położony 1,8 kilometra na południowy-zachód od Smrk jest ma wg mapy czeskiego geoportalu z 2013 roku wysokość 1128.4m n.p.m., podczas gdy Smrk w najwyższym punkcie ma oznaczoną wysokość 1126.7m n.p.m.

 • Moje wyniki porównania odczytu wysokości wysokościomierzem barometrycznym obydwu wierzchołków w 2013 roku wykazały, że Travná hora jest wyższa o 1 metr, jednak różnica wysokości jest w granicach błędu wysokościomierza, więc ten amatorski pomiar nie jest jednoznaczny.
 • W 2015 roku na czeskim geoportalu usunięto wysokość 1128m n.p.m. z wierzchołka szczytu Travná hora…

2013:

2015:
 • W 2018 roku otrzymuję komentarz z informacją o możliwości odczytywania wysokości z numerycznych map wysokościowych dostępnych na czeskim portalu. Wyniki dla szczytu Travná hora i Smrk są następujące:

źródło map i pomiarów: ags.cuzk.cz

Travná hora – 1123.75 m n.p.m.
Smrk – 1126.76 m n.p.m.

Odczyt z numerycznych map wysokościowych jednoznacznie udowadnia, że:

Najwyższym szczytem w Górach Złotych (Rychlebské hory) jest Smrk.

.


Góry Stołowe

 • Skalniak położony jest 2km na południowy-zachód od Szczelińca Wielkiego. Warstwice na mapie topograficznej geoportalu prowadzą na wierzchołek Skalniaka na wysokość ok. 924m n.p.m., podczas gdy Szczeliniec Wielki ma wierzchołek oznaczony na wysokości 919,2m n.p.m (a patrząc na warstwice, dochodzą one do 920m n.p.m.).

 

 • Pomiar wysokości na szczycie Skalniak dokonany przeze mnie wysokościomierzem barometrycznym 19 maja 2015 roku wykazał, że Skalniak jest wyższy od repera na Szczelińcu Wielkim o 3 metry. Zmierzona wysokość Skalniaka wynosi 922 m n.p.m., jednakże:
 • analiza zakupionych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej numerycznych map wysokościowych wykazała, że wysokości tych szczytów w ich najwyższym punkcie są następujące:

Skalniak: 919.67m n.p.m. (50°28’20.4″N, 16°19’16.2″E)

Szczeliniec Wielki – skała „Kaczęta”: (50°29’05.4″N, 16°20’25.4″E) – 922.27m n.p.m.

Najwyższy punkt na skale Tron Pradziada wynosi 921.73m n.p.m. (50°29’05.6″N, 16°20’27.6″E) – więc ta skała nie jest najwyższą na Szczelińcu Wielkim.

Dokładność danych numerycznych map wysokościowych wynosi 0.2 metra, dlatego należy uznać, że:

Najwyższym szczytem Gór Stołowych jest Szczeliniec Wielki ale jego powszechnie podawana wysokość oraz najwyższe miejsce jest błędna.


Rudawy Janowickie

 • Za najwyższy punkt w Rudawach Janowickich uważa się reper geodezyjny na wierzchowinie góry Skalnik (50°48′30.0″N 15°54′01.0″E) z podawaną na mapach wysokością 944.0m n.p.m.
 • Około 500 metrów na zachód od tego repera na wierzchowinie Skalnika znajduje się skała z punktem widokowym (50°48’26.5″N, 15°53’38.5″E), zwana przed wojną „Friesensteine”. Obecnie spopularyzowana nazwa na mapach turystycznych tej skały to „Ostra Mała” i jej wysokość 935m n.p.m. podawana jest przeważnie z punktu repera geodezyjnego nieopodal skały. Jednakże według mapy topograficznej wysokość tej skały wynosi 16 metrów od podstawy, która to podstawa skały narysowana jest na poziomicy 930 metrów n.p.m. Oznaczałoby to wysokość skały z punktem widokowym jako 946m n.p.m. w jej najwyższym punkcie.
 • Według moich pomiarów najwyższy punkt znajduję się na „Ostrej Małej” jednak wyniki są w granicach błędu odczytu mojego wysokościomierza.
 • udostępniony na geoportalu w 2019 roku odczyt z map wysokościowych pokazuje następujące najwyższe wysokości:

„Ostra Mała”: 944,37m n.p.m. (50°48’26.5″N, 15°53’38.7″E)

Skalnik (reper): 944,2m n.p.m. (50°48’30.5″N, 15°54’01.0″E)

Dokładność danych numerycznych map wysokościowych wynosi 0.2 metra, dlatego różnica wysokości na korzyść „Ostrej Małej” jest ciągle w granicach błędu.


Góry Izerskie

 • Podawana na mapach różnica wysokości pomiędzy górami: Wysoka Kopa (polska część Gór Izerskich) i Smrk (czeska część Gór Izerskich) wynosi nieco ponad metr na korzyść Wysokiej Kopy.
 • odczyt wysokości z czeskiego numerycznego Modelu Terenu oraz udostępniony na geoportalu w 2019 roku odczyt z map wysokościowych pokazuje następujące najwyższe wysokości:

Wysoka Kopa: 1127,01m n.p.m.

źródło map i pomiarów: geoportal.gov.pl

Smrk: 1124,19m n.p.m.

źródło map i pomiarów: ags.cuzk.cz

 


Kotlina Kłodzka (Wysoczyzna Międzylesia)

   • Region reprezentowany w Koronie Sudetów Polskich przez wzgórze Sikornik o wysokości 549,9m n.p.m.
   • Bezimienne wzgórze położone około 1,5km na wschód od Sikornika (miejsce nazywane jest Trzy Dworki) ma wysokość w swoim największym punkcie – 557m n.p.m.

Moje pomiary wysokościomierzem barometrycznym zrobione 3 maja 2018 roku potwierdziły, że owo bezimienne wzgórze jest wyższe w swoim najwyższym punkcie od wzgórza Sikornik o ponad 10 metrów.

Najwyższy punkt Wysoczyzny Międzylesia jest na wzniesieniu w pozycji GPS: (50°08’03.0″N, 16°41’50.0″E)

 


Wzgórza Bielawskie

   • Wzgórza reprezentowane w Koronie Sudetów Polskich przez wzgórze Wrona o wysokości 456m n.p.m.
   • Wzgórze w tym paśmie, oznaczane na niektórych mapach jako Wacławka (niemiecka nazwa „Wenzel Koppe”; a wg nazewnictwa z Monitora Polskiego 1954 nr 38 poz. 516 – „Działynia”) ma wysokość 474m n.p.m. (czyli jest 18 metrów wyższe niż Wrona)


źródło map: geoportal.gov.pl; geoportal.cz; Sygnatura

43 thoughts on “Topograficzne porządki najwyższych wierzchołków mezoregionów Sudetów.

  • Ciekawy link, dziekuje. Zmieniłem opis na swoim wpisie, bo faktycznie jest niezły ‚cyrk’ z tym nazewnictwem. Poświęciłem dłuższą chwilę na prześledzenie ‚historii’ Sasanki, po wojnie tę polską nazwę ustala Monitor Polski z 13 lipca 1949 jako zamiennik niemieckiej góry ‚Kohlberg.’ o wysokości 885m n.p.m, więc wg mnie to jest ta ‚jedynie słuszna’ rządowo nadana Góra Sasanka. Jest to góra przy Przełęczy Spalona. ‚Stephansberg’, który na większości powojennych map polskich jest zaznaczany jako Sasanka w zacytowanym Monitorze Polski nie jest w ogóle wspomniany.
   Tak więc bezpiecznie zostawiam na wpisie koordynaty GPS tego wierzchołka 982m n.p.m. z opisem ‚oznaczony (błędnie?) jako G.Sasanka’ – wybudowana droga nie przebiega przez ten szczyt ale na wschód od niego (na załączonej mapie czarna linia przerywana). Pozdrawiam.

 1. Trochę dziwne z tą Jagodną. Taki błąd? Pamiętam, jak tam byłem, to Na sam szczyt Jagodnej było takie bardziej strome podejście i wydawało się, że nic nie ma wyżej. Jednak doświadczenie nauczyło mnie, że mózg w górach trochę wariuje i ma problemy z odpowiednią oceną wysokości. I tak przez bardzo długo Ostra Góra była uważana za najwyższą w Górach Bardzkich. Rzeczywiście, patrząc z Kłodzka tak to wygląda. Poza tym mamy „zaburzenia grawitacji” w Karpaczu, pochyłe boisko w Sobótce, itp. Tak więc mam w górach ograniczone zaufanie do niektórych zmysłów. Sasankę prawdopodobnie zdobyłem. Chciałem zdobyć Jagodną, ale miałem starą, mało dokładną mapę, na której szczyt Jagodnej leżał nieco na zachód od szlaku. Zbaczałem więc w każdą możliwą ścieżkę na zachód, która prowadziła pod górkę. Nawet, jeśli nie, to trudno. Przez takie rozbieżności zrezygnowałem z pomysłu zdobywania jakichkolwiek Koron. Poza tym, z wiadomych powodów, nie zamierzam wracać w te okolice.

 2. Jak już udało mi się znaleźć Wronę, to pokuszę się jeszcze o kilka innych kontrowersji.

  1) Pogórze Izerskie. Skoro Andelsky Vrch leży na granicy polsko-czeskiej, to czemu nie jest najwyższym wzniesieniem Pogórza również po stronie polskiej?

  2) Kotlina Jeleniogórska. Tu wszystko się rozbija o interpretację. Niektórzy zaliczają do Kotliny Wysoczyznę Rybnicy, Wzgórza Karpnickie, a nawet (tak, gdzieś widziałem taką informację) Góry Sokole. W każdym z tych trzech mikroregionów znajdują się szczyty wyższe od Grodnej.

  3) Brama Lubawska. Zaciekawił mnie szczyt nazywany na mapach Chełmczykiem, a na Geoportalu Łysą Górą. Niby należy jeszcze do Karkonoszy, ale na niektórych mapach należy on do Wzgórz Bramy Lubawskiej.

  4) Góry Wałbrzyskie i Kamienne. Tu mam wątpliwość innego rodzaju. Dlaczego ktoś dokonał podziału na Góry Wałbrzyskie i Kamienne w taki, a nie inny sposób? I czy wierzyć Czechom, którzy Góry Suche i Krucze traktują jako 2 różne pasma?

  5) Kotlina Kłodzka. Około kilometra na wschód od Sikornika znajduje się bezimienny szczyt wyższy o 10 metrów. Teraz znowu rodzi się pytanie, czy to jeszcze Kotlina Kłodzka, czy już Masyw Śnieżnika?

  6) Wreszcie Góry Złote. Skoro Orlica jest największa w polskiej części Gór Orlickich, a szczyt znajduje się po stronie czeskiej, to czemu największa po stronie polskiej w Górach Złotych nie jest Travna Hora, a raczej punkt na jej zboczu? Brakuje tu konsekwencji.

  • Uff, długi komentarz 🙂 ale idealnie porusza trzy aspekty ‚topograficznych porządków’, które zauważyłem, sprawdzam i publikuję od pewnego czasu:

   1) niezgodność powszechnie uznawanej ‚za najwyższe’ wysokości szczytów z tymi oznaczonymi (choćby warswicami) na mapach – i to jest główny wątek tego wpisu. W zdecydowanej większości wysnuwam wniosek, że jest to skutek uznania szczytów ‚z reperem’ czyli tych geodezyjnie zmierzonych za najwyższe w określonych pasmach górskich (co wg mnie okazuje się błędem).

   2) niejednoznacznie określone granice mezoregionów w pasmie Sudetów. Czytałem sporo publikacji na ten temat i wniosek jest jeden – spór granic mezoregionów w obszarach kotlinnych, w paśmie Gór Kamiennych, Złotych (inaczej nazywanych przez Czechów Rychlebskie Hory) jest chyba nie do rozwiązania.Jedni mówią tak, drudzy inaczej… i badź tu mądry.

   3) dowolność, tak to nazwę, nadania jakiś czas temu przez PTTK określonym szczytom miana tych zaliczanych do Korony Sudetów jakiśtam… Jakiśtam w kontekscie szczytów, które dziś wydają się kontrowersyjne, czy powinny się tam (na liście Koron) znaleźć. Tu bym jednak zostawił furtkę – lista jest znana od wielu lat, niech więc będzie tą ‚oficjalną’ do zdobycia,

   Cała zabawa polega na, wg mnie radości robienia rzeczy, do których dążymy. Wędrowania po górach, szukania dziury w całym 🙂 Zdobyłem tę całą listę Wielkiej Korony Sudetów w 2013 – i widzę, że to nie koniec patrząc na mapy i komentarze. I to jest fajne 🙂
   Pozdrawiam

 3. W ubiegłym roku pisałem sprawie rozbieżności dotyczących wysokości podawanych na mapach,
  a faktycznymi pomiarami do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  Z informacji, które przekazał mi GUGIK: G. Bardzkie: Kłodzka Góra – 757,1 m n.p.m.;
  najwyższy szczyt – Góra Szeroka 766,1 m n.p.m.; G. Bystrzyckie: G. Jagodna – 977,7 m.n.p.m., jednocześnie najwyższym szczytem Masywu Jagodna jest G. Sasanka – 985,0 m n.p.m.

  • Bardzo interesująca informacja. Chyba też się zwrócę z zapytaniem do GUGIK odnośnie ich danych co do wysokości Skalniaka w Górach Stołowych oraz Maślaka w Górach Kaczawskich.
   Co do informacji od Pana, to widzę, że odpowiedź jaką Pan dostał od GUGIK pokrywa się z moimi pomiarami wysokościomierzem barometrycznym, tzn:

   G. Bardzkie:
   GUGIK: Kłodzka Góra – 757,1 m n.p.m.
   – na moim wysokościomierzu 758 m n.p.m.

   GUGIK: najwyższy szczyt – Góra Szeroka 766,1 m n.p.m.
   – na moim wysokościomierzu 766 m n.p.m.

   G.Bystrzyckie:
   GUGIK: G. Jagodna – 977,7 m.n.p.m.
   GUGIK: G. Sasanka – 985,0 m n.p.m.

   Podejrzewam, że nazwa G.Sasanka została podana wg. opisu z mapy topograficznej i jest to wierzchołek, który ja nazwałem wierzchołkiem północnym (masywu) Jagodnej).
   Różnica wysokości obydwu szczytów wg GUGIK to 7.3 metra, z moich pomiarów wyszła różnica 9 metrów.

   Dziękuje serdecznie za ten komentarz o danych z GUGIK.

   Pozdrawiam.

 4. A odnośnie wysokości Śnieżnika uzyskałem w ub. roku następującą odpowiedź z GUGIK:

  „…według pomiarów na chmurze punktów i na NMT wysokość wynosi 1423,1 m. Współrzędne najwyższego punktu to

  X PL-1992 [m]- 262247,19

  Y PL-1992 [m]- 346448,09

  Warte uwagi jest to, że tym razem różnica między pomiarami z danych LiDAR, a wysokością z roczników statystycznych jest dość duża:

  Roczniki statystyczne podają 1425m przy czym podobno za najwyższy szczyt Śnieżnika uznawany jest obelisk, który według naszych danych znajduje się na wysokości ok. 1421,4m.

  Natomiast potencjalnie najwyższy punkt ma wysokość 1423,1m – ale interpretacja jest dość utrudniona ze względu na ruiny wieży widokowej znajdujące się na szczycie.”

  • Jestem bardzo wdzięczny za przekazane informacje, tym bardziej muszę znaleźć czas i uaktualnić wpisy o wysokościach wg informacji, które Pan dostał z GUGIK.

   Co do Śnieżnika, wygląda więc, że najwyższy punkt jest przy granicy (z mapy geoportalu, tuż przy zaznaczonej kocie z podaną wysokością 1426m, czyli wg GUGIK błędnym oznaczeniem na mapie – 2.9 metrów wyżej niż pomiary LiDAR)

  • Dzięki 🙂
   KGP została ustalona wiele lat temu i lista pewnie się nie zmieni. ‚Zahaczyć’ o sporne szczyty warto dla własnej satysfakcji. Nie są one oddalone od siebie, część z nich to kwestia wręcz kilkunastu dodatkowych minut (np. G.Bardzkie), maksymalnie godzin.
   Skalniak pomimo, że ‚przegrał’ wysokością ze Szczelińcem Wielkim wart jest niesamowitego widoku z niego właśnie na Szczeliniec. Choć nie wiem co na to PNGS, aczkolwiek tłumów na Skalniak się nie spodziewam 🙂
   Pozdrawiam.

 5. O 2-óch lat obserwuję stronę , opisy pomogły mi wielokkrotnie – za wszystko dziękuję.
  Szczególnie podziwiam upór w promocji najwyższych wzniesień. pozdrawiam

 6. Dziś niechcący znalazłem kolejną kontrowersję. Wzgórza Strzegomskie… Geoportal podaje, że Gęsie Góry są ponad metr wyższe od Góry Krzyżowej…

  • Faktycznie, na mapach geoportalu różnica jest 1.5m na korzyść Gęsich Gór. Pytanie, w którym miejscu dokonywany był pomiar wysokości Krzyżowej Góry. O ile pamiętam koło krzyża jest skałka, więc to ona może być najwyższym punktem.

   Podobną kontrowersję miałem ze Szczelińcem Wielkim, który w najwyższym punkcie ma 921.73m n.p.m (wg map wysokościowych z CODGiK), a nie 919 jak na mapach geoportalu.

   Dlatego podchodzę już do wniosków bardziej ostrożniej 😉

   Pozdrawiam.

 7. Cześć!
  Na stronie https://ags.cuzk.cz/dmr/ jest mapa Czech wykorzystująca model terenu ze skanowania laserowego, w rozdzielczości 2 m. Samego modelu oczywiście nie da się niestety ściągnąć, ale korzystając z narzędzia „vlastnosti reliéfu” pokazuje najwyższy i najniższy punkt w obrębie narysowanego na mapie wielokąta.
  I tak np. dla Travnej hory pokazuje wartość 1123,75 m, a dla Smrka 1126,76 m. Co ciekawe obie kulminacje wypadają w nieco innych miejscach niż koty wysokościowe na základnej mapie. Ale różnica 3-metrowa na korzyść Smrka – chyba przesądza sprawę.
  Pozdrawiam!

  • Cześć. Super interesująca informacja. Korzystałem już z tej strony ale nie wiedziałem, że ma takie możliwości. Spojrzę na to i oczywiście zaktualizuję wpis odnośnie Travnej hory i Smrka. Dzięki! Pozdrawiam.

 8. Cześć
  Obserwuję bloga już od jakiegoś czasu w ramach poprawek do Korony Gór dla potrzeb Geocachingu ( https://forums.geocaching.com/GC/index.php?/topic/297775-korona-g%C3%B3r-polskich/ ). Piszesz w Górach Złotych o Travnej i Smerku. Co ze stroną Polską? Najwyższy punkt to punkt przy Travnej ? A szczyt? Postawna? Czy Brusek/Brousek ma jakieś szanse (bo były wątpliwości)?
  BTW na tabliczce od Orlicy jest napisane „wierzchołek na granicy”, choć wydaje się, że do granicy z 15m mu brakuje…

  • Dokładne pomiary wysokości z map numerycznych są już dostępne do odczytu na mapach geoportalu. Stąd tematem się już więcej nie zajmuję. Co do pytań: Z map numerycznych wynika, że Brusek jest 30 cm niższy od najwyższego punktu Postawnej. Natomiast najwyższym punkt w Górach Złotych po stronie polskiej jest w miejscu słupka granicznego III/45.
   Co do Orlicy – oczywiście, że wierzchołek nie znajduje się na granicy, tylko kilkanaście metrów od niej po stronie czeskiej.
   Pozdrawiam.

  • Cześć,
   Przepraszam za pytanie być może laika ale turysty. Gdzie powinienem wejść, by stanąć na najwyższym punkcie Gór Złotych w Polsce? Czytam Postawna, dla bezpieczeństwa Brusek (bo różnica jest w granicach błędu pomiaru) oraz ten słupek graniczny? Jak go znaleźć na mapie turystycznej, jak znaleźć jego współrzędne geograficzne? Dziękuję i gratulację za wielką robotę zrobioną na tym blogu!

   • Witam, najwyższym ‚polskim’ punktem w Górach Złotych jest miejsce przy słupku granicznym III/45. Jednak to nie jest ‚szczyt’ gdyż jest on na zboczu Travnej Hory, która znajduje się po stronie czeskiej. Pozdrawiam.

   • Dzięki, to jest teraz dla mnie jasne. Pociągnąłbym temat dotknięty wyżej przez Marka Kawę podobnie jak mój przedpiśca widzę pewien brak spójności. Mówimy, że najwyższym polskim szczytem Gór Orlickich jest Orlica (nikt nie kwestionuje tego w żadnym znanym mi opracowaniu, gdzie poddaje się krytyce KGP). Przecież ten wierzchołek nie leży w Polsce. Dlaczego skoro zrobiliśmy taki ruch dla Gór Orlickich (Sama góra Orlica leży w dużej części po stronie polskiej) nie zrobić identycznego dla Gór Złotych i ustalić, że najwyższym polskim szczytem Gór Złotych jest Travná hora 1125 m (skoro jak to Pan pokazał ona częściowo leży w Polsce?) Zadecydował brak „polskiej” nazwy tej góry, kwestie historyczne? Zakończylibyśmy historię Bruska/Postawnej. Stosując logikę w jakiej poruszamy się w Górach Złotych dla Gór Orlickich należałoby przyjąć najwyższy polski szczyt Zielony Garb (1034 m – chyba) ALBO znaleźć najwyższy punkt Orlicy leżący na terytorium Polski. Ciekawy jestem co Pan o tym sądzi.

   • >> Tomasz pisze:
    >> Stosując logikę w jakiej poruszamy się w Górach Złotych dla Gór Orlickich należałoby przyjąć najwyższy polski szczyt Zielony Garb (1034 m – chyba) ALBO znaleźć najwyższy punkt Orlicy leżący na terytorium Polski. Ciekawy jestem co Pan o tym sądzi.

    Ja od początku jestem za najwyższym punktem w danym mezoregionie. Jeżeli mezoregion jest podzielony granicą państwową i określany jest najwyższy punkt polskiej luc czeskiej jego części to niech to też będzie fizycznie najwyższy punkt nawet jeśli nie będzie on wierzchołkiem. Eliminacja góry jako najwyższej w mezoregionie danego kraju tylko dlatego, że wierzchołek jest po drugiej stronie granicy jest sztucznym tworem. Tak patrząc to sarkastycznie pisząc Śnieżka nie jest najwyższą górą czeskich Karkonoszy (i całych Czech), bo najwyższy jej punkt leży całkowicie po stronie polskiej. 🙂

    Tak więc moim zdaniem powinno być:
    – najwyższy punkt polskiej części Gór Żłotych: słupek gr. III/45 (zbocze Travnej Hory)
    – najwyższy punkt polskiej części Gór Orlickih: słupek gr. 123/16 (zbocze Orlicy)
    itd. gdzie ma to zastosowanie.

    Pozdrawiam.

   • Tak, ma to sens rzeczywiście. Zrobiłem amatorsko sprawdzenie wszystkich mezoregionów i wyszło mi tak:

    Tatry Wysokie – Rysy – OK wierzchołek NW 2499 m należy do PL (chociaż na mapa-turystyczna i Google Maps jest zaznaczony po stronie słowackiej! ale zakładam, że to błąd, bo przecież temat musi być dobrze zgłębiony)

    Tatry Zachodnie – Starorobociański Wierch – NOK – na Wikipedii jest, że to polski szczyt, ale na mapa-turystyczna jasno widać, że wierzchołek jest po stronie słowackiej! Z kolei Google Maps, że w Polsce. Jaka jest prawda?

    Diablak – OK, wierzchołek graniczny

    Śnieżka – OK, wierzchołek po stronie polskiej

    Śnieżnik – NOK, 1426 m wierzchołek po stronie słowackiej

    Orlica – NOK, wierzchołek po stronie słowackiej

    Wysoka – OK, wierzchołek graniczny

    Lackowa – OK, wierzchołek graniczny

    Kowadło – NOK, wyższe jest zbocze Travnej Hory

    Mędralowa – OK, wierzchołek po polskiej stronie

    Biskupia Kopa – NOK, wierzchołek po słowackiej stronie

    Czyli jeśli to co napisałem wyżej jest prawdą to mamy na pewno „problem” z Biskupią Kopą, Śnieźnikiem, Starorobociańskim Wierchem bo Góry Złote i Orlickie dzięki Pana namiarom na słupki graniczne mamy ogarnięte. Czy mam rację, że dla tych 3 mezoregionów trzebaby znaleźć punkty po polskiej stronie?

    Pozdrawiam!

   • Wszystkie sporne wysokości po stronie polskiej można odczytać na mapach wysokościowych w geoportalu (geoportal.gov.pl). Pozdrawiam.

 9. Cześć!
  Przed kilkoma miesiącami pojawiły się pomiary robione w ramach projektu „Setka w Koronie” – Korona Gór AGH. Potwierdzają one np. prymat Ostrej Małej. Dokładność pomiarów wg tego co piszą decymetrowa – aczkolwiek w jednym przypadku (Skrzyczne) mam uzasadnione wątpliwości co do podanej wysokości. Niestety oprócz listy wysokości nie widzę na ich stronie bardziej szczegółowych informacji np. na temat dokładnej lokalizacji punktów pomiarowych, dokumentacji zdjęciowej z każdego szczytu itp.
  A jeśli chodzi o dane lidarowe to jest dobra informacja (poza tym, że już teraz można podglądnąć wysokości na geoportalu) – od końca lipca br. mają zostać udostępnione bezpłatnie.

 10. Witam!
  Na stronie “Góry i Ludzie” piszą, że w Górach Kaczawskich po udostępnieniu danych wysokościowych na Geoportalu najwyższe szczyty prezentują się następująco: Folwarczna 722,9 m npm i Okole 722,8 m npm.
  https://goryiludzie.pl/2020/01/korona-polskich-sudetow-ostateczna-rozprawa.html

  Różnica wynosi zaledwie 0,1 metra, a skoro dokładność danych wysokościowych jest 0,2 metra, to różnica jest w granicach błędu i w świetle najdokładniejszych danych jakimi obecnie dysponujemy nie jest możliwe wskazanie, który z tych szczytów jest wyższy. Góry Kaczawskie mają więc dwa najwyższe szczyty (dość odległe od siebie) i jeśli ktoś ma ambicję zaliczenia najwyższych szczytów w poszczególnych pasmach górskich, powinien zdobyć je oba.

   • A tutaj chyba posłużono się tymi samymi danymi? Dlaczego wyniki się różnią? Może właśnie autor tamtego artykułu bardziej dokładnie przeanalizował dane? Pytam, bo to jednak ważna rzecz dla określenia najwyższego szczytu Gór Kaczawskich a różnice w wynikach przy posługiwaniu się tymi samymi danymi wskazują, że ktoś wprowadza w błąd.

   • >>>A tutaj chyba posłużono się tymi samymi danymi?

    Nie do końca posłuzyłem się tymi samymi danymi.

    >>>Dlaczego wyniki się różnią? Może właśnie autor tamtego artykułu bardziej dokładnie przeanalizował dane?

    W przypadku Skopca, Folwarcznej i Barańca posłużyłem się zakupionymi danymi NMT. Rozdzielczość tych danych wynosiła co najmniej 8 punktów/m.kw. Nie miałem zakupionych danych Okola i tu posłuzyłem się odczytaną wysokością z geoportalu identycznie jak w przytoczonym artykule.
    Różnica jest taka, że dane udostepnione przez geoportal mają mniejszą rozdzielczość (1 punkt na m.kw) – co powoduje różnice w odczytanych wysokościach w porównaniu do zakupionych przeze mnie danych.

   • Z tego co Pan napisał dla Okola posłużył się Pan takimi samymi danymi jak autor tamtego artykułu. Tymczasem u Pana wysokość Okola wynosi 720,68 m npm, a w tamtym artykule 722,8 m npm. Różnica ponad 2 metrów. Coś tu jest nie tak w odczytaniu danych albo analizie.

    Natomiast dla Folwarcznej posłużył się Pan innymi danymi, ale wysokości są prawie identyczne w przypadku danych zakupionych przez Pana i odczytanych z Geoportalu. W Obu przypadkach Folwarczna ma 722,9 m npm.

    Więc jeszcze raz zapytam – dlaczego dwie osoby korzystające z tego samego źródła (Geoportalu) odczytały inne wysokości? Ktoś zrobił to źle albo niedokładnie.

   • Błąd był u mnie, dziękuję za zwrócenie uwagi. Juz poprawiłem wpisy.
    Wniosek jest taki jak Pan skomentował – na podstawie NMT nie można jednoznacznie określić, która góra (Okole czy Folwarczna) jest najwyższa w Górach Kaczawskich.

   • O to mi właśnie chodziło, dzięki za wyjaśnienie nieścisłości. Czyli żeby być pewnym że się zdobyło najwyższy punkt Gór Kaczawskich, należy zaliczyć obie góry.

 11. Na Skalniku są też inne skałki po drodze do punktu widokowego na Ostrej Małej, których czubek może być wyżej niż Ostrej Małej. Wprawdzie według geoportalu ich wysokość jest mniejsza, ale trzeba pamiętać, że do Ostrej Małej schodzi się lekko w dół, ponadto podana na mapie topograficznej wysokość 16 metrów dotyczy strony przeciwnej do schodów. Od strony z której się wchodzi skała jest dużo niższa.
  Proszę spojrzeć na przykład na to zdjęcie zrobione z platformy widokowej na Ostrej Małej: http://manawpodrozy.pl/wp-content/uploads/2019/11/PB100259-1024×768.jpg
  Albo na to: https://www.wapniakiwdrodze.pl/wp-content/gallery/rudawy/DSC_8575.JPG
  Wygląda jakby czubek tej skałki był co najmniej na tej samej wysokości, a nawet wyżej niż oczy fotografa. A trzeba jeszcze pamiętać, że oczy fotografa są prawie 2 metry wyżej niż górna powierzchnia skały.
  Czy zmierzył Pan również wysokość sąsiednich skałek, żeby wyeliminować możliwość, że któraś z nich sięga wyżej?
  To samo dotyczy Szczelińca i może jeszcze paru innych gór. Na Szczelińcu nie tylko Kaczęta mogą być wyższe niż Tron Pradziada. Wokół jest masa różnych skałek o podobnych wysokościach i bez ich sprawdzenia nie można wyrokować, gdzie znajduje się najwyższy punkt Gór Stołowych.

  • Szczeliniec został dokładnie sprawdzony na plikach .las NMT przeze mnie oraz jeszcze jedną osobę. Tutaj nie mam już watpliwości, że Kaczęta są najwyższym punktem.
   Jeśli chodzi o Skalnik to wspomniane skały są niższe niż Ostra Mała wg. danych NMT udostępnionych przez geoportal. Jednak nie posiadam plików .las NMT tego obszaru aby spojrzeć czy nie ma podobniej sytuacji jaka była z Kaczętami (błędna klasyfikacja punktów LIDAR na skałach). Niemniej jednak jestem obecnie w ponad 90% przekonany, że pośród skał na Skalniaku najwyższą jest Ostra Mała.
   Pozdrawiam.

   • A mógłby Pan napisać jaką wysokość osiąga ta sąsiednia skała na Skalniku, ewentualnie inne skały w pobliżu jeśli są od niej wyższe?

   • czekam na darmowe udostępnienie Numerycznych Map Terenu całej Polski. Ma to nastąpić prawdopodobnie w sierpniu 2020 roku. Kiedy będą dostępne przyjrzę się dokładnie rejonowi Skalnika ponownie.

  • Z tego co widzę w KSP jedynie zamieniono na Obniżeniu Ścinawki Gardzień na Nową Kopę. Reszta szczytów pozostaje bez zmian. Temat ten zakończyłem w 2013 roku – od tego czasu nie zmieniałem i nie aktualizowałem na blogu tematu Koron w Sudetach.
   Pozdrawiam

   • A teraz to dopiero zaczyna się zabawa – nowy oficjalny podział fizjogr. – warto posprawdzać – wiele szczytów i szczytków z KSP jest obecnie w innych regionach. Zabawa na całego. Np. Wzg.Niemczańsko-Strzelińskie mają nowego lidera, który kiedyś był w Przedgórzu Paczkowskim 🙂
    Na szczęście w Kaczawskich bez zmian i można nadal kłócić się o przewagi Okole vs Folwarczna
    pozdrawiam

 12. Dzień dobry,

  Z uwagą czytam informację o problematycznych tematach najwyższych punktów w mezoregionach Sudetów tam gdzie jest ten temat czyli G.Orlickie/Złote/Opawskie. To co wywęszyłem, to to, że obok tego co wiemy czyli odpowiednio: najwyższy wierzchołek w ujęciu popularnym (ale nie leżący w Polsce) – najwyższy punkt w Polsce o ile nie jest wierzchołkiem – najwyższy wierzchołek w Polsce:

  Góry Orlickie:Orlica – szczyt po czeskiej stronie – polski słupek gr. 123/16 – ?Zielony Garb?
  Góry Złote: Travna Hora – szczyt po czeskiej stronie – polski słupek gr. III/45 – Postawna lub Brusek
  Góry Opawskie – Biskupia Kopa – szczyt po czeskiej stronie – polski słupek gr. II/147 – Srebrna Kopa

  w Górach Orlickich to nie Zielony Garb (1035 m lub 1026 m)_a nienazwany szczyt czasami określany jako Szymonki lub Nad Loveckou boudou (1071 m) będzie najwyższym szczytem Gór Orlickich w polskiej ich części (położony w okolicy słupka 123/12). A wyczytałem to na https://sudeckieprzechadzki.blogspot.com/ i później sprawdziłem w terenie.

  Dodatkowa informacja: na Biskupiej Kopie można łatwo pomylić najwyżej położony słupek graniczny. Ten właściwy ma numer II/147 (rzymskie II). A kilkadziesiąt metrów od niego jest słupek 147/2 (zamieniona kolejność i arabskie 2) – ewidentnie położony niżej. Takie to ciekawostki!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s