CZPL III/43 III/70

W 2016 roku wybrałem się również na Śnieżnik. A tak naprawdę interesowało mnie jedno miejsce kilkaset metrów od szczytu – miejsce które się mija idąc szlakiem na tę górę od schroniska pod Śnieżnikiem. Celem był bowiem jeden ze słupków granicznych na granicy polsko-czeskiej oznaczony jako III/70 🙂

Słupek nietypowy w swoim kształcie. Zresztą jak drugi z nich, w Górach Bialskich oddalony w linii prostej 15 kilometrów dalej oznaczony III/43:

Skąd taki kształt tych dwóch słupków na granicy polsko-czeskiej?


Wśród tysięcy słupków granicznych na granicy polsko-czeskiej (które ‚kolekcjonuję’ na podblogu „Graniczne Ścieżki„), powyższe dwa słupki są warte szerszego opisania – najpierw tradycyjnie objaśniając tytułowy skrót:

 • „CZPL” – miedzynarodowe oznaczenie granicy czesko-polskiej
 • „III” – trzeci odcinek granicy (lub inaczej trzecia strefa delimitacyjna)
 • „43”, „70” – kolejne numery głównego znaku granicznego na danym odcinku granicy

Jeśli ktoś wędrował już wzdłuż granicy polsko-czeskiej zauważył na pewno różnorodność kształtów słupków granicznych stawianych na linii granicznej:

autor rysunku: Bogusław Tomaszewski

Wspomniane dwa słupki graniczne III/43 oraz III/70 są jedynymi w swoim kształcie na całej długości granicy polsko-czeskiej:

Tylko czy ten kształt coś oznacza? Odpowiedź kryje się w słowie – Morawy.


Morawy – kraina historyczna we wschodniej części Republiki Czeskiej, jedna z trzech krain (obok Czech i Śląska Czeskiego) wchodzących w skład tego państwa. Granica tej krainy z dawnymi Prusami rozciągała się pomiędzy wspomnianymi słupkami granicznymi:

Obecny słupek III/43 to trójstyk Moraw, Śląska i Polski.

W latach 20-tych XX wieku słupek ten miał oznaczenie X/1

źródło mapy: amzp.pl

źródło fotografii: zdeneksmida.cz

 

Słupek III/70 będący trójstykiem Moraw, Czech i Polski jest już tylko symboliczny, bowiem w 1961 roku administracyjną granicę Moraw i Czech przesunięto kilka kilometrów na wschód.

Z racji bliskości popularnego od dziesięcioleci szczytu Śnieżnika, słupek ten został uwieczniony na kilku przedwojennych zdjęciach:

źródło fotografii: zdeneksmida.cz


 

 

Topograficzne porządki najwyższych wierzchołków mezoregionów Sudetów.

ostatnia aktualizacja wpisu: 2020-07-31

Już jakiś czas temu, zauważyłem na warstwicach map topograficznych, że niektóre szczyty zaliczane do Koron wcale nie są tymi najwyższymi w mezoregionach. Zacząłem wgryzać się dokładnie w mapy i dostępne informacje szukając tych fizycznie najwyższych wierzchołków.

Ten wpis, na bieżąco aktualizowany o ciągle nadchodzące nowe informacje, zbiera w jednym miejscu dotychczasowe rezultaty poszukiwań.

 


Góry Kaczawskie

 • powszechnie uznawaną najwyższą górą w Górach Kaczawskich (i reprezentowaną w Koronach górskich) jest Skopiec (50°56′39.7″N 15°53′05.8″E).
 • wg wysokości i warstwic podawanych na mapie topograficznej geoportalu wynika:
  • góra Baraniec 720,3m n.p.m. (50°56’27.0″N, 15°53’03.4″E) wierzchołek położony 400 metrów na południe od góry Skopiec jest od niego wg mapy 2 metry wyższy
  • góra Folwarczna 720m n.p.m. (50°56’37.4″N, 15°52’21.8″E) wierzchołek położony 850 metrów na zachód od góry Skopiec jest od niego wg mapy 2 metry wyższy (według warstwic). Góra ta na mapie została błędnie oznaczona jako Maślak.

 

 • Moje pomiary wysokościomierzem barometrycznym tych trzech szczytów zrobione 4 maja 2014 wykazały, że najwyższą w Górach Kaczawskich jest Folwarczna. Wyniki względnej różnicy wysokości pomiędzy nimi wyniosły:
  • Baraniec: +1 metr wysokości więcej niż Skopiec.
  • Folwarczna: +5 metrów wysokości więcej niż Skopiec
 • analiza zakupionych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej numerycznych map wysokościowych wykazała, że wysokości tych szczytów w ich najwyższym punkcie są następujące:

Folwarczna: 722.91m n.p.m. (50°56’37.8″N, 15°52’22.3″E)

Skopiec: 720.48m n.p.m. (50°56’38.3″N, 15°53’04.8″E)

Baraniec: 719.86m n.p.m. (50°56’27.0″N, 15°53’03.8″E)

 • Dodatkowo udostępniony na geoportalu w 2019 roku odczyt z map wysokościowych pozwala określić najwyższy punkt czwartego wzgórza Gór Kaczawskich – Okole. Odczytana wysokość wyniosła 722,79m n.p.m. (50°58’51.0″N, 15°49’02.1″E)
 • W lipcu 2020 roku udostępniono darmowe dane pomiarowe NMT. Wynika z nich, że skałka na Okolu została błednie sklasyfikowana,w związku z czym jej wysokość nie była brana pod uwagę. Najwyższy punkt tej skałki (50°58’50.5″N, 15°49’04.5″E), wynosi 725.13m n.p.m. !

Tak więc najwyższym punktem w Górach Kaczawskich jest góra Okole! – 725.1m n.p.m.

 

„Folwarczna” jest nazwą wzgórza wg Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych dostępnego w serwisie geoportal.gov.pl

.


Góry Bardzkie

 • powszechnie uznawaną najwyższą górą w Górach Bardzkich (i reprezentowaną w Koronach górskich)jest Kłodzka Góra (50°27’05.7”N 16°45’11.7”E).
 • wg wysokości i warstwic podawanych na mapie topograficznej geoportalu wynika, że Szeroka Góra 765m n.p.m. (50°27’13.7″N, 16°45’30.6″E) wierzchołek położony 450 metrow na wschód od Kłodzkiej Góry jest od niej wg mapy 3 metry wyższy.

 

 • Moje pomiary z 27 maja 2015 potwierdziły, że Szeroka Góra jest najwyższą w Górach Bardzkich (ze zmierzoną wysokością 766m n.p.m. w najwyższym punkcie), dodatkowo zmierzona wysokość Kłodzkiej Góry wynosi 758m n.p.m.
 • z komentarza otrzymanego od ‚ ingvarek‚ należy dodać, że wysokości powyższych szczytów według Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wynoszą:
  • Kłodzka Góra – 757,1 m n.p.m.
  • Szeroka Góra – 766,1 m n.p.m.
 • analiza zakupionych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej numerycznych map wysokościowych wykazała, że wysokości tych szczytów w ich najwyższym punkcie są następujące:

Kłodzka Góra: 757.07m n.p.m. (50°27’06.0″N, 16°45’11.6″E)

Szeroka Góra: 766.09m n.p.m. (50°27’13.2″N, 16°45’30.5″E)

Dokładność danych numerycznych map wysokościowych wynosi 0.2 metra, dlatego należy uznać, że:

Najwyższym szczytem Gór Bardzkich jest Szeroka Góra.

.


Góry Bystrzyckie

Z racji niejednolitego nazewnictwa na mapach tego rejonu w opisie przyjąłem nazwy: Jagodna (wierzchołki północny i południowy) z podaniem ich współrzędnych geograficznych.

 

 • powszechnie uznawaną najwyższą górą w Górach Bardzkich (i reprezentowaną w Koronach górskich) jest Jagodna (wierzchołek południowy) (50°15’08.5”N 16°33’53.2”E).
 • warstwice na mapie topograficznej geoportalu pokazują, że wierzchołek północny wierzchowiny Jagodnej (50°15’39.6″N, 16°33’38.2″E) jest wyższy.

 • Moje pomiary wysokościomierzem barometrycznym zrobione 14 maja 2015 roku wykazały, że wierzchołek północny wierzchowiny Jagodnej jest o 9 metrów wyższy od położonego 1 kilometr dalej wierzchołka południowego.
 • z komentarza otrzymanego od ‚ ingvarek‚ należy dodać, że wysokości powyższych szczytów według Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wynoszą:
  • Jagodna (wierzchołek południowy 50°15’08.5”N 16°33’53.2”E) – 977,7 m n.p.m.
  • Jagodna (wierzchołek północny 50°15’39.6″N, 16°33’38.2″E) – 985,0 m n.p.m.
 • analiza zakupionych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej numerycznych map wysokościowych wykazała, że wysokości tych szczytów w ich najwyższym punkcie są następujące:

Jagodna – wierzchołek północny: 985.23m n.p.m. (50°15’39.8″N, 16°33’37.9″E)

Jagodna – wierzchołek południowy: 977.94m n.p.m. (50°15’09.0″N, 16°33’51.8″E)

 

Dokładność danych numerycznych map wysokościowych wynosi 0.2 metra, dlatego należy uznać, że:

Najwyższym szczytem w Górach Bystrzyckich jest Jagodna (wierzchołek północny 50°15’39.8″N, 16°33’37.9″E) .

.


Góry Złote (Rychlebské hory)

 • powszechnie uznawaną najwyższą górą w Górach Złotych (i reprezentowaną w Koronach górskich) jest Smrk (50°13’46.4″N, 17°02’02.2″E).
 • Travná hora 1128,4m n.p.m. (50°13’7.0″N, 17°0’56.2″E) wierzchołek położony 1,8 kilometra na południowy-zachód od Smrk jest ma wg mapy czeskiego geoportalu z 2013 roku wysokość 1128.4m n.p.m., podczas gdy Smrk w najwyższym punkcie ma oznaczoną wysokość 1126.7m n.p.m.

 • Moje wyniki porównania odczytu wysokości wysokościomierzem barometrycznym obydwu wierzchołków w 2013 roku wykazały, że Travná hora jest wyższa o 1 metr, jednak różnica wysokości jest w granicach błędu wysokościomierza, więc ten amatorski pomiar nie jest jednoznaczny.
 • W 2015 roku na czeskim geoportalu usunięto wysokość 1128m n.p.m. z wierzchołka szczytu Travná hora…

2013:

2015:
 • W 2018 roku otrzymuję komentarz z informacją o możliwości odczytywania wysokości z numerycznych map wysokościowych dostępnych na czeskim portalu. Wyniki dla szczytu Travná hora i Smrk są następujące:

źródło map i pomiarów: ags.cuzk.cz

Travná hora – 1123.75 m n.p.m.
Smrk – 1126.76 m n.p.m.

Odczyt z numerycznych map wysokościowych jednoznacznie udowadnia, że:

Najwyższym szczytem w Górach Złotych (Rychlebské hory) jest Smrk.

.


Góry Stołowe

 • Skalniak położony jest 2km na południowy-zachód od Szczelińca Wielkiego. Warstwice na mapie topograficznej geoportalu prowadzą na wierzchołek Skalniaka na wysokość ok. 924m n.p.m., podczas gdy Szczeliniec Wielki ma wierzchołek oznaczony na wysokości 919,2m n.p.m (a patrząc na warstwice, dochodzą one do 920m n.p.m.).

 

 • Pomiar wysokości na szczycie Skalniak dokonany przeze mnie wysokościomierzem barometrycznym 19 maja 2015 roku wykazał, że Skalniak jest wyższy od repera na Szczelińcu Wielkim o 3 metry. Zmierzona wysokość Skalniaka wynosi 922 m n.p.m., jednakże:
 • analiza zakupionych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej numerycznych map wysokościowych wykazała, że wysokości tych szczytów w ich najwyższym punkcie są następujące:

Skalniak: 919.67m n.p.m. (50°28’20.4″N, 16°19’16.2″E)

Szczeliniec Wielki – skała „Kaczęta”: (50°29’05.4″N, 16°20’25.4″E) – 922.27m n.p.m.

Najwyższy punkt na skale Tron Pradziada wynosi 921.73m n.p.m. (50°29’05.6″N, 16°20’27.6″E) – więc ta skała nie jest najwyższą na Szczelińcu Wielkim.

Dokładność danych numerycznych map wysokościowych wynosi 0.2 metra, dlatego należy uznać, że:

Najwyższym szczytem Gór Stołowych jest Szczeliniec Wielki ale jego powszechnie podawana wysokość oraz najwyższe miejsce jest błędna.


Rudawy Janowickie

 • Za najwyższy punkt w Rudawach Janowickich uważa się reper geodezyjny na wierzchowinie góry Skalnik (50°48′30.0″N 15°54′01.0″E) z podawaną na mapach wysokością 944.0m n.p.m.
 • Około 500 metrów na zachód od tego repera na wierzchowinie Skalnika znajduje się skała z punktem widokowym (50°48’26.5″N, 15°53’38.5″E), zwana przed wojną „Friesensteine”. Obecnie spopularyzowana nazwa na mapach turystycznych tej skały to „Ostra Mała” i jej wysokość 935m n.p.m. podawana jest przeważnie z punktu repera geodezyjnego nieopodal skały. Jednakże według mapy topograficznej wysokość tej skały wynosi 16 metrów od podstawy, która to podstawa skały narysowana jest na poziomicy 930 metrów n.p.m. Oznaczałoby to wysokość skały z punktem widokowym jako 946m n.p.m. w jej najwyższym punkcie.
 • Według moich pomiarów najwyższy punkt znajduję się na „Ostrej Małej” jednak wyniki są w granicach błędu odczytu mojego wysokościomierza.
 • udostępniony na geoportalu w 2019 roku odczyt z map wysokościowych pokazuje następujące najwyższe wysokości:

„Ostra Mała”: 944,37m n.p.m. (50°48’26.5″N, 15°53’38.7″E)

Skalnik (reper): 944,2m n.p.m. (50°48’30.5″N, 15°54’01.0″E)

Dokładność danych numerycznych map wysokościowych wynosi 0.2 metra, dlatego różnica wysokości na korzyść „Ostrej Małej” jest ciągle w granicach błędu.


Góry Izerskie

 • Podawana na mapach różnica wysokości pomiędzy górami: Wysoka Kopa (polska część Gór Izerskich) i Smrk (czeska część Gór Izerskich) wynosi nieco ponad metr na korzyść Wysokiej Kopy.
 • odczyt wysokości z czeskiego numerycznego Modelu Terenu oraz udostępniony na geoportalu w 2019 roku odczyt z map wysokościowych pokazuje następujące najwyższe wysokości:

Wysoka Kopa: 1127,01m n.p.m.

źródło map i pomiarów: geoportal.gov.pl

Smrk: 1124,19m n.p.m.

źródło map i pomiarów: ags.cuzk.cz

 


Kotlina Kłodzka (Wysoczyzna Międzylesia)

   • Region reprezentowany w Koronie Sudetów Polskich przez wzgórze Sikornik o wysokości 549,9m n.p.m.
   • Bezimienne wzgórze położone około 1,5km na wschód od Sikornika (miejsce nazywane jest Trzy Dworki) ma wysokość w swoim największym punkcie – 557m n.p.m.

Moje pomiary wysokościomierzem barometrycznym zrobione 3 maja 2018 roku potwierdziły, że owo bezimienne wzgórze jest wyższe w swoim najwyższym punkcie od wzgórza Sikornik o ponad 10 metrów.

Najwyższy punkt Wysoczyzny Międzylesia jest na wzniesieniu w pozycji GPS: (50°08’03.0″N, 16°41’50.0″E)

 


Wzgórza Bielawskie

   • Wzgórza reprezentowane w Koronie Sudetów Polskich przez wzgórze Wrona o wysokości 456m n.p.m.
   • Wzgórze w tym paśmie, oznaczane na niektórych mapach jako Wacławka (niemiecka nazwa „Wenzel Koppe”; a wg nazewnictwa z Monitora Polskiego 1954 nr 38 poz. 516 – „Działynia”) ma wysokość 474m n.p.m. (czyli jest 18 metrów wyższe niż Wrona)


źródło map: geoportal.gov.pl; geoportal.cz; Sygnatura

Travná Hora

Naładować akumulatory – to hasło przyświeca wszystkim w aktywnym (choć też i nie tylko) wypoczynku.
Akumulatory u mnie najlepiej i najszybciej się ładują kiedy powracam do ulubionych miejsc po czym przez kilka godzin wszelkie plany dalszych celów podczas wędrówki schodzą na niższy priorytet i następuje tzw.  szwędanie wśród skałek, truptanie po ścieżkach bądź szuranie w lesie 🙂
Dzien wczesniej zrobiłem to w Górach Stołowych po dotarciu do Głazu Trzech Krzyży (co nie przeszkodzilo poźniej zaliczyć jeszcze 4 wierzchołów Korony tego dnia).

Teraz nie mogłem nie wrócic w Góry Bialskie i Złote.

Zanim nastąpiła ‚pora relaksu’ miałem jednak jeden cel – Travná hora (50°13’7.0”N, 17°0’56.2”E). Góra mnie strasznie ciekawiła, gdyz miałem wątpliwości jaka jest jej rzeczywista wysokość. Według niektórych danych jakie miałem, mogła być ona nawet wyższa od Smrka uznawanego za najwyższy wierzchołek mezoregionu Rychlebské hory.

(Aktualizacja 2018-11-26: Dotychczasowa analiza wysokości gór Smrk i Travná hora przedstawiona jest w tutaj)