Krzeszów – opactwo

W drodze do Skalnego Miasta postanowiłem zrobić krótki przystanek w Krzeszowie, aby pokazać synowi tutejsze opactwo. Byłem tutaj już kilka razy, ale tym razem po raz pierwszy dopisała mi pogoda (zresztą nietypowa jak na grudzień) oraz, co ciekawe, całkowita cisza – nie było nikogo…
Pierwsze pytanie syna brzmiało: ‚Ile osób mieszka w Krzeszowie?’, moja odpowiedź brzmiała: ‚Ta wieś ma 1600 mieszkańców’. Właściwie, to więcej już się nie pytał 🙂


Po wejściu na teren opactwa od razu widać, że w otoczeniu dominuje przede wszystkim stojący w centralnym miejscu kościół klasztorny. Jest to do budowla zaliczana do najwyższej klasy zabytków baroku w skali europejskiej i światowej.


Budowla jest jedną z większych, jak nie największa w całej okolicy. Wieże kościoła mają wysokość 71 metrów i są widoczne w wielu bliższych i dalszych okolicznych szczytów.

Ogromu budowli kościoła, świadczy fakt, że umieszczone na szczycie wież figury aniołów – geniuszy mają po 2.5 metra wysokości!

Dekoracje na fasadzie kościoła zawierają napisy. Są one o tyle ciekawe, że treść napisów to również tzw. chronostychy.

chronostych – sposób zapisywania dat rocznych w okresie baroku. Jest rodzaj łamigłówki wykorzystującej fakt, że w alfabecie łacińskim litery I, V, X, L, C, D, M pełnią jednocześnie funkcje cyfr rzymskich. Do zapisania w ten sposób daty używano cytatów z Pisma świętego lub wierszy. Aby odczytać datę, należy zsumować wartości liczbowe liter będących jednocześnie cyframi. Dla ułatwienia litery te wyróżniano odmiennym modułem.

fragment na postawie: wikipedia.org

Posłużę się dla przykładu tekstem w centralnej części fasady umieszczonym na wysokości ok. 22 metrów poniżej figury Niepokalanej (Immaculata).

Napis brzmi:


DoMus aVrea InCarnatI et nobIs natI regIs qVI est ChrIstVs IesVs
(dom złoty dla wcielonego i narodzonego nam króla, którym jest Chrystus Jezus)

Wyróżnione litery należy zsumować jako cyfry rzymskie. W tym przypadku suma daje liczbe 1733.

Po lewej stronie centralnej części fasady scena zwiastowania oraz napis:

aIt gabrIeL eI aVe gratIa pLena eCCe ConCIpIes et parIes et fILIVs aLtIssIMI VoCabItVr
(rzekł Jej Gabriel: witaj Łaski pełna, oto poczniesz i porodzisz i Synem Najwyższego zostanie nazwany)

Prawa strona centralnej części fasady to scena nawiedzenia z napisem:


aIt gabrIeL eI aVe gratIa pLena eCCe ConCIpIes et parIes et fILIVs aLtIssIMI VoCabItVr
(rzekł Jej Gabriel: witaj Łaski pełna, oto poczniesz i porodzisz i Synem Najwyszego zostanie nazwany)

Ostatni z napisów znajduje się pod krucyfiksem w grupie Trójcy Św. około 40 metrów nad ziemią.


pro peCCato MortVVs est IVstVs pro InIVsto Vt nos offeret Deo
(zmarł za grzech, sprawiedliwy za niesprawiedliwego, aby nas oddac Bogu)

Wyróżnione litery we wszystkich napisach na fasadzie po zsumowaniu jako cyfry rzymskie dają liczbę 1733

W historii opactwa cystersów w Krzeszowie data 1733 uwieczniona na chronostychach to rok zakończenia budowy swiątyni.

 


Weszliśmy z synem do wnętrza świątyni.

„Wymiary budowli sa imponujące. Sam kościół ma długość 80,55 m wewnątrz, a zewnętrznie ok. 86 m. Razem z mauzoleum (24,20 m) i kaplica Marii Magdaleny (13,40 m) zewnętrzna jego długość to 118,15 m. Wysokość zewnętrzna do kalenicy dachu to 35 m. Wewnątrz świątyni szerokość nawy miedzy kaplicami bocznymi wynosi 29,15 m, zaś szerokość transeptu 48,8 m. Wysokość nawy mierzona do szerokich gzymsów kończących pilastry miedzy bocznymi kaplicami to ok. 15 m, wysokość sklepień w gurtach to 21,64 m a w wysklepkach do 23,34 m. Na skrzyżowaniu z transeptem wysokość nawy osiąga swa wartość maksymalna 25,70 m. Łączna kubatura kościoła, mauzoleum i kaplicy to a4 117 210 m3, przy czym na wnętrze świątyni przypada ok. 65 000 m3.”

fragment tekstu: Witold Papierniak – artykuł „Krzeszów – kościół Matki Boskiej Łaskawej”

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s